Úvod

Internet revolučným spôsobom zmenil spôsob získavania aj šírenia aktuálnych informácií. Dnes najaktuálnejšie informácie neprináša ani televízia, ani rádio, ani denná tlač. Dnes je najrýchlejším zdrojom aktuálnych informácii internet.

Za posledné roky sa internet stal aj na Slovensku masovým médiom. Denne je na internete tretina slovenskej populácie vo veku 14 – 79 rokov. Celkovo je online 55% obyvateľov Slovenska. Internet spojil generácie, mailujú, skajpujú, četujú deti s rodičmi aj starými rodičmi.

Masové rozšírenie internetu ponúklo jedinečnú možnosť rýchlej interaktívnej formy komunikácie a najrýchlejší spôsob  získavania informácií. Túto skutočnosť využíva aj VisioStat – agentúra špecializovaná na online riešenia a prieskumy a zber informácii.