Kto sme

Spoločnosť VisioStat, s.r.o. ponúka realizáciu online riešení a prieskumov verejnej mienky na mieru podľa potrieb klientov. Pripravíme pre Vás riešenia jednoducho, zrozumiteľne, rýchlo a spoľahlivo. Popri kompletných online službách ponúkame prípravu online prieskumov: identifikujeme a navrhneme pre vás tie správne otázky, zabezpečíme zber dát a poskytneme analýzu a interpretáciu dát.

Naše hodnoty

 

Pri našej práci dodržiavame tri kľúčové hodnoty:

Pravdivosť

Všetky naše služby a aktivity zakladáme na pravde, konzistentnosti a jednoznačnosti. Naši klienti tak môžu urobiť správne rozhodnutia.

Zrozumiteľnosť

Presadzujeme zrozumiteľnosť. Zrozumiteľnosť a jednoduchosť vzťahov, zadaní a riešení. Predchádzame tak nedorozumeniam a frustráciám na oboch stranách.

Inovatívnosť

Čerpáme z tradičných a konvenčných metód. Veríme však, že naši klienti si zaslúžia inovatívny prístup, ktorý pomáha lepšie reflektovať realitu.


Náš tím

 

Základný tím spoločnosti VisioStat tvoria:

 

Mgr. Vladimír Vladár

vladar@visiostat.sk

Vladimír Vladár nadobudol vysokoškolské vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore politológia. Pracovné skúsenosti z oblasti médií získal v týždenníku Dominofórum, kde v rokoch 1997-1999 pracoval ako asistent šéfredaktora a v rokoch 2005-2007 na rovnakej pozícii v denníku SME. Skúsenosti s prácou v neziskovom sektore nadobudol v organizácii Amnesty International na Slovensku v rokoch 1996-2001. V rokoch 2007-2011 zastával pozíciu PR manažér v Nadácii Pontis. Ďalšie pracovné skúsenosti nadobudol v medzinárodnej právnickej kancelárií Linklaters, kde pracoval v rokoch 2001-2005 na pozícii asistent.