Kontakt

Kontaktovať nás môžete jedným z nasledujúcich spôsobov

+421-905-299-385

Môžete použiť aj nasledujúci formulár


Nájdete nás na adreseVisioStat, s.r.o.

Nám. M. Benku 24

811 07 Bratislava

GPS:

48.152879°N

17.122240°E

Ďalšie údaje o spoločnosti VisioStat, s.r.o.:

IČO: 46 307 567

DIČ: 2023320409

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Č. účtu: 0635654948/0900

Spoločnosť VisioStat, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 75156/B.