Ochrana údajov

VisioStat sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a uvedomuje si potrebu náležitej ochrany pri zachádzaní so všetkými vašimi osobnými identifikačnými údajmi („osobné údaje“).

Za osobné údaje sa pokladajú všetky informácie, ktoré možno použiť k identifikácii jednotlivca, vrátane (nie však osobitne) mena a priezviska, miesta bydliska alebo inej fyzickej adresy, elektronickej adresy alebo iných kontaktných údajov, či už súkromných alebo pracovných.

VisioStat dodržuje všetky platné právne normy, ktorých cieľom je ochrana vášho súkromia.

Naše web stránky využívajú „cookies“ a iné technológie sledovania. „Cookie“ je malý textový súbor, ktorý je možné použiť napríklad k zberu informácií o aktivite na web serveri. Niektoré cookies a iné technológie môžu slúžiť k získaniu osobných údajov, ktoré webový užívateľ predtým poskytol. Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolovať spracovanie cookies, vrátane možnosti ich povolenia, zákazu alebo odstránenia.

Väčšinu web prehliadačov môžete nastaviť tak, aby vás upozornili na príjem cookie, prípadne cookies celkom zablokovať. Pokiaľ odstránite alebo zablokujete cookies, budete musieť znovu zadať svoje pôvodné ID užívateľa a heslo, aby ste získali prístup k určitým častiam web serveru.

Technológia sledovania môže zaznamenávať informácie, ako je internetová doména a názvy hostiteľov, IP adresy, typy web prehliadačov a operačných systémov, postupnosti kliknutí myšou alebo dáta a časy prístupu k nášmu webovému serveru. Používanie cookies a iných technológií sledovania nám umožňuje zdokonaľovať náš webový server a spríjemňovať vašu prácu s ním. Pri vyhodnocovaní trendov a štatistík môžeme tiež analyzovať informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje.

Máte právo voľby, či agentúre VisioStat poskytnete osobné údaje alebo nie. Pokiaľ sa rozhodnete požadované osobné údaje neposkytnúť, napriek tomu môžete navštíviť väčšinu obsahu webovej stránky VisioStat. Niektoré možnosti, ponuky a služby, ktoré vyžadujú našu interakciu s vami, vám však nemusia byť prístupné.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s našimi zásadami ochrany súkromia a so spracovaním osobných údajov VisioStat pre vyššie uvedené účely. Váš súhlas rovnako platí aj pre účely uvedené tam, kde VisioStat na webe osobné údaje zhromažďuje. O akýchkoľvek zmenách v týchto zásadách ochrany súkromia budeme informovať na tomto mieste.

VisioStat rešpektuje vaše právo na ochranu súkromných informácií. Vaše osobné informácie nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté iným subjektom, s výnimkou prípadov, keď takéto poskytnutie údajov vyžaduje zákon.