Prieskumy

Naše online prieskumy pomáhajú klientom zistiť, čo sa skutočne deje v ich biznis aktivitách a prostredí, v ktorom podnikajú. Prieskumy pomáhajú pochopiť pre nich dôležité problémy, zodpovedne im čeliť a získať odpovede na kľúčové otázky.

Ponúkame

 

Reprezentatívne prieskumy na našej vzorke respondentov – Ide o prieskumy na jednu nosnú tému, výhradne pre jedného klienta.

Prieskumy na vybraných segmentoch populácie – Niekedy vás ako klienta môže zaujímať názor len vybraných skupín obyvateľstva. Vtedy je pre vás vhodný tento typ prieskumu. Výhodou je nižšia cena a presnejšie spoznanie názorov vybraných skupín – segmentov. Prieskum sa realizuje na našej vzorke respondentov.

Online Omnibus – je reprezentatívny prieskum na našej vzorke respondentov. Toto riešenie je vhodné, ak máte iba pár otázok, na ktoré hľadáte odpovede. Dotazník pozostáva z viacerých tém viacerých zákazníkov v jednom dotazníku. Preto nie je možné brandovanie dotazníka. Tento typ prieskumu nie je možné cieliť len na vybrané segmenty populácie. Aj Online Omnibus je finančne dostupnejší.

Prieskumy na vlastnej vzorke respondentov – Takýto prieskum zrealizujeme napríklad na databáze vašich zákazníkov, na vašich zamestnancoch a pod. Klient má možnosť, aby bol jeho dotazník plne obrandovaný.

 

V prípade potreby sme pripravení zabezpečiť vám aj kvalitatívne prieskumy.

Spoznajte vašich zákazníkov, klientov, trh, zamestnancov a príležitosti prostredníctvom online prieskumov od nás.


Prieskumy od nás Vám pomôžu

 

• získať spätnú väzbu s existujúcimi zákazníkmi (klientmi) a ich spokojnosť s produktmi a službami 

• otestovať a zmerať účinnosť vašej reklamy a reklamnej kampane 

• zistiť nových potenciálnych zákazníkov 

 zistiť názory zamestnancov

 hlbšie spoznať názory a nálady občanov Slovenska

 získať údaje pre strategické rozhodnutia

 

Vďaka profesionálnym prieskumom od nás zistíte či je vaša ponuka zaujímavá pre vašich zákazníkov, prečo zákazníci nenakupujú u vás, ako vaši zamestnanci vnímajú vašich lídrov a manažérov, zistíte hodnotenie vašej značky, nového produktu, či podnikateľského zámeru. Vaše projekty pripravíte na základe aktuálnych údajov. Ušetríte tak mnoho času, finančných prostriedkov a dokážete zužitkovať váš rozpočet a investície omnoho efektívnejšie.

 

 

Výhody pre Vás

 

Zlepšenie vnímania vašej značky

Nižšie náklady na prieskumy

Aktuálne podklady pre plánovanie projektov a strategické rozhodnutia

Zlepšenie biznis procesov

Znalosť aktuálnych názorov a nálad aktívnej populácie

 

Ako sa odlišujeme od konkurencie

 

Jednoduchosť a zrozumiteľnosť

Pri našej práci presadzujeme, aby ste prieskumy získali jednoducho. S nami dostanete tie správne odpovede na správne otázky, ktoré vo vašej práci a pri rozhodovaní skutočne potrebujete.

Rýchlosť

Výsledky z online prieskumu u nás získate skutočne rýchlo. Naše procesy a technické vybavenie nám umožňujú realizovať prieskumy rýchlo a precízne.

Výsledky

Okrem získania výsledkov z prieskumu, upozorníme na dôležité zistenia a navrhneme vám, ako ich premeniť na akciu. Získate tak aj interpretáciu toho, čo zistené dáta ukazujú. Ušetríte čas pri pokuse interpretovať dáta sami.

Dizajn

Dotazníky od nás umožňujú množstvo dizajnových úprav. Pri ich príprave sa snažíme aby vyzerali atraktívne a zaujímavo. Dosahujeme tak vyššiu frekvenciu odpovedí a skracujeme čas potrebný na zber dát.