PRIESKUM: Bratislavčania chcú za primátora osobnosť, Ftáčnika má šancu vyzvať Kňažko

2. júna 2014Drvivá väčšina Bratislavčanov (87%) je presvedčených, že primátorom má byť osobnosť, ktorá bude chrániť záujmy Bratislavy a Bratislavčanov. Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil v druhej polovici mája 2014, ak by sa komunálne voľby uskutočnili tento víkend, 34% voličov by volilo Milana Ftáčnika a 30% Milana Kňažka.

Prieskum názorov obyvateľov Bratislavy na blížiace sa komunálne voľby zároveň ukázal, že dve tretiny (66%) Bratislavčanov je presvedčených, že primátor musí byť v prvom rade dobrý manažér. Naopak, len 36% Bratislavčanov si myslí, že musí byť skúsený komunálny politik.

Z doteraz známych možných kandidátov na primátora pozná drvivá väčšina Bratislavčanov Milana Ftáčnika a Milana Kňažka. 86% Bratislavčanov pozná Jána Budaja, viac ako polovica (59%) Františka Šebeja a každý štvrtý (25%) pozná Iva Nesrovnala. Matúša Valla, ktorého meno bolo v médiách spomínané v súvislosti so stranou Sieť, pozná 7%.

Ak by sa komunálne voľby uskutočnili tento víkend, 34,1% voličov by dalo hlas súčasnému primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a 29,7% Milanovi Kňažkovi. Ján Budaj by získal 12,3% hlasov, Ivo Nesrovnal 8,7% hlasov, František Šebej 7,5% hlasov a Matúš Vallo, kandidát strany Sieť, 4,9% hlasov. 2,8% voličov odpovedalo, že by volilo iného kandidáta.

Agentúra VisioStat zrealizovala v druhej polovici mája 2014 reprezentatívny telefonický prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Bratislavy  k blížiacim sa komunálnym voľbám. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 19. - 29. mája 2014 na vzorke 1005 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave, ktorá bola reprezentatívna podľa pohlavia, veku a dosiahnutého vzdelania. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom anonymných telefonických rozhovorov. Oslovení respondenti boli vybraní náhodne z databázy telefónnych čísiel mobilných telefónov a pevných liniek. Pri každom respondentovi bol overovaný trvalý pobyt v Bratislave, pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť, v ktorej býva.

Do prieskumu boli zaradení kandidáti, ktorí buď už ohlásili svoju kandidatúru (M. Ftáčnik, I. Nesrovnal) alebo na základe medializovaných informácií zvažujú svoju možnú kandidatúru na primátora (J. Budaj, M. Kňažko, F. Šebej a M. Vallo).

Vybrané otázky z prieskumu:

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

Koncom roka budeme v komunálnych voľbách voliť primátora Bratislavy. Keďže niektorí kandidáti už ohlásili záujem kandidovať, zaujímalo by nás, ktorých z nich poznáte?

Keby sa komunálne voľby uskutočnili už tento týždeň, koho by ste volili za primátora?