bratislava.sme.sk - O kreslo primátora by bojovali Ftáčnik a Kňažko

O kreslo primátora by bojovali Ftáčnik a Kňažko

Z výskumu agentúry VisioStat vyplýva, že viac než tretinu hlasov by získal Milan Ftáčnik, necelých 30 percent Milan Kňažko.

BRATISLAVA. Agentúra VisioStat uskutočnila od 19. do 29. mája telefonický prieskum verejnej mienky na vzorke 1 005 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave. Respondentov sa pýtali na blížiace sa komunálne voľby.

Dotazovaní odpovedali na otázku "Keby sa komunálne voľby uskutočnili už tento týždeň, koho by ste volili za primátora?"

Vzorka respondentov bola reprezentatívna podľa pohlavia, veku a dosiahnutého vzdelania. Oslovených vybrali náhodne z databázy telefónnych čísiel mobilných telefónov a pevných liniek. Pri každom respondentovi overovali trvalý pobyt v Bratislave, pohlavie, vek, vzdelanie a mestskú časť, v ktorej býva.

Do prieskumu zaradili kandidátov, ktorí buď už ohlásili svoju kandidatúru, alebo na základe medializovaných informácií zvažujú možnú kandidatúru na primátora.

Ak by sa komunálne voľby uskutočnili tento víkend, 34,1% voličov by dalo hlas súčasnému primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a 29,7% Milanovi Kňažkovi. Ján Budaj by získal 12,3% hlasov, Ivo Nesrovnal 8,7% hlasov, František Šebej 7,5% hlasov a Matúš Vallo, kandidát strany Sieť, 4,9% hlasov. 2,8% voličov odpovedalo, že by volilo iného kandidáta.


zdroj: http://bratislava.sme.sk/c/7223737/o-kreslo-primatora-by-bojovali-ftacnik-a-knazko.html