PRIESKUM: Súboj Kňažka s Ftáčnikom o post primátora je zatiaľ tesný

PRIESKUM: Súboj Kňažka s Ftáčnikom o post primátora je zatiaľ tesný

29. septembra 2014 – Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil 22.-27. septembra 2014, sú naďalej jasnými favoritmi na primátora Bratislavy Milan Kňažko a Milan Ftáčnik. M. Kňažko zostáva aj po oficiálnom odovzdaní kandidátnych listín jediným kandidátom, ktorý má šancu vyzvať súčasného primátora M. Ftáčnika. Oproti máju sú obaja favoriti vyrovnanejší.

V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami si drvivá väčšina Bratislavčanov (97%) myslí, že primátor musí v prvom rade poznať problémy Bratislavy a Bratislavčanov. 52% Bratislavčanov súhlasí, že sa za 4 roky podarilo Bratislavu posunúť vpred, no 81% zdieľa názor, že Bratislava potrebuje zmenu, inak veci nebudú fungovať. 66% Bratislavčanov si myslí, že pravica sa mala dohodnúť na jednom kandidátovi.

Tabuľka 1: Názory Bratislavčanov na situáciu v Bratislave

  Rozhodne súhlasím Skôr súhlasím Skôr nesúhlasím Rozhodne nesúhlasím Nevie/nechce odpovedať

Za posledné 4 roky sa podarilo Bratislavu posunúť vpred.

8% 44% 31% 12% 5%

Bratislava potrebuje zmenu, inak nebudú veci nikdy fungovať.

47% 34% 12% 4% 3%

Primátor musí v prvom rade poznať problémy Bratislavy a Bratislavčanov.

84% 13% 1% 1% 1%

Pravica sa v Bratislave mala dohodnúť na 1 kandidátovi na primátora.

35% 31% 11% 9% 14%

 

Z kandidátov na primátora pozná drvivá väčšina Bratislavčanov stále iba Milana Ftáčnika a Milana Kňažka. Iva Nesrovnala pozná každý druhý Bratislavčan (52%), Ivana Bielika pozná 30% Bratislavčanov, Petra Čiernika a Tatianu Kratochvílovú pozná 20%. Ostatných kandidátov pozná menej ako 10% voličov.

Tabuľka 2: Ktorých kandidátov na primátora poznajú Bratislavčania?

Meno kandidáta % Bratislavčanov, ktorí ho poznajú
Martin Dragun 10%
Milan Ftáčnik 99%
Milan Kňažko 99%
Tatiana Kratochvílová 20%
Ivo Nesrovnal 52%
Gabriel Karacsony 4%
Kristína Ulmanová 7%
Peter Čiernik 20%
Ivan Bielik 30%

 


Ak by sa komunálne voľby uskutočnili tento víkend, 36,9% voličov by dalo hlas súčasnému primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a 37,3% Milanovi Kňažkovi. Ivo Nesrovnal by získal 16,6% hlasov, Tatiana Kratochvílová 5,3% hlasov, ostatní kandidáti by získali okolo 1% hlasov alebo menej. Volieb by sa zúčastnilo 39% voličov.

 

Tabuľka 3: Volebné preferencie kandidátov na primátora Bratislavy (máj/september 2014)

 

máj 2014

sept 2014

Milan Ftáčnik

34,1%

36,9%

Milan Kňažko

29,7%

37,3%

Ivo Nesrovnal

8,7%

16,6%

Tatiana Kratochvílová

 

5,3%

Ivan Bielik

 

1,1%

Miroslav Dragun

 

1,0%

Peter Čiernik

 

0,8%

Kristína Ulmanová

 

0,6%

Gabriel Karacsony

 

0,4%

Ján Budaj

12,3%

 

František Šebej

7,5%

 

Matúš Vallo

4,9%

 

Iný

2,8%

 

Bratislavčania, ktorí povedali, že nepôjdu voliť, uvádzali ako najčastejšie dôvody, že sú znechutení z politiky (30%) alebo si nemajú si z koho vybrať (27%). Zvyšok sa buď o politiku nezaujíma (16%), bude odcestovaný (7%), je imobilný (5%), nemá čas (3%) alebo nevedel či nechcel odpovedať (16%).

 

Agentúra VisioStat zrealizovala po odovzdaní kandidátnych listín na primátora Bratislavy reprezentatívny telefonický prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Bratislavy ku blížiacim sa komunálnym voľbám, ktorý nadväzuje na prieskum z druhej polovice mája 2014. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 22. - 27. septembra 2014 na vzorke 1001 dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave, reprezentatívnej podľa pohlavia, veku a dosiahnutého vzdelania. Zber dát bol realizovaný prostredníctvom anonymných telefonických rozhovorov. Oslovení respondenti boli vybraní náhodne z databázy telefónnych čísiel mobilných telefónov a pevných liniek. Pri každom respondentovi bol overovaný trvalý pobyt v Bratislave, pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť, v ktorej býva.

Do prieskumu boli zaradení kandidáti, ktorí odovzdali svoju kandidatúru na primátora Bratislavy. Oproti máju tak boli do prieskumu zaradení všetci potvrdení kandidáti a vypustené mená, ktorých medializovaná možnosť kandidatúry sa nepotvrdila.

 

Vybrané otázky z prieskumu:

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

Dnes sú už známi všetci kandidáti na primátora. Zaujímalo by nás, ktorých z nich poznáte?

Keby sa komunálne voľby uskutočnili už tento týždeň, koho by ste volili za primátora?

zdroj: http://visiostat.sk/docs/290914_sprava z prieskumu_bratislava.pdf